Dobrodošli na stranice

Pula parking d.o.o.

Usluge parkiranja, održavanja parkirališta i premještanja vozila na području Grada Pule

Više informacija

Naše usluge

Više informacija o uslugama koje Vam svakodnevno nudimo

Interaktivna karta

Informacije o lokacijama naših parkirališta, te zonama parkiranja

Plaćanje mobitelom

Plaćanje parkinga mobitelom izuzetno je jednostavno i korisno

Reklamacije

Korisnička podrška za sve vaše upite ili reklamacije na usluge koje nudimo

Novosti

Više informacija o novostima i obavijestima u sklopu našeg poslovanja

Besplatno parkiranje za Dan grada Pule

Pula Parking d.o.o. obavještava sve građane i posjetitelje da je grad Pula, u čast obilježavanja Dana grada Pule, donio odluku da će parkiranje...

Važna obavijest za građane

Poštovani stanovnici i posjetitelji,

Obavještavamo vas da će zbog nadolazećih događaja biti privremeno zauzeta određena parkirališna mjesta na...

Učestala pitanja

Pitanja - parking

»

Korisnik javnog parkirališta dužan je platiti parkirališnu kartu u vremenskom roku od 10 minuta od parkiranja vozila. Karte koje nisu plaćene mobilnom uplatom (M-parking SMS, Paydo, Aircash, kiosci itd…)  moraju biti istaknute u vozilu na vidnom mjestu ispod vjetrobranskog stakla, tako da se može provjeriti njezina valjanost.

»

Svi motociklisti kojima su motocikli parkirani na mjestu za osobne automobile dužni su platiti parkirališnu kartu, isto kao da se radi o osobnom automobilu.

»

Prema važećoj Odluci o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u gradu Puli, korisniku javnog parkirališta s naplatom koji podliježe plaćanju DPK-a smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama MUP-a, prema registracijskoj oznaci vozila na dan izdavanja DPK-a. Budući da ste u trenutku izdavanja DPK-a i dalje bili registrirani u MUP-u kao vlasnik vozila, sva potraživanja Pula parking d.o.o. biti će usmjerena na vas. Dakle, DPK je dužna platiti osoba koja se u evidenciji MUP-a vodi kao vlasnik vozila u trenutku kada je DPK izdana ili nam dostaviti reklamaciju ( u za to propisanom roku) putem e-maila reklamacije@pulaparking.hr ili pošte na adresu Pula parking d.o.o., Prilaz kralja Salamona 4, 52100 Pula kako bi smo sukladno dostavljenom kupoprodajnom ugovoru mogli evidentirati novog vlasnika vozila kojeg ćemo teretiti za plaćanje dnevne parkirališne karte.

»

Satnu kartu možete kupiti na svim parkirališnim aparatima, putem SMS M-parking poruke s mobilnog uređaja, kioscima Tiska i Inovine, te putem aplikacija Paydo i Aircash.

»

Dnevnu parkirališnu kartu možete kupiti na kioscima Tiska i Inovina, aplikacijama Paydo i Aircash, te na blagajni firme Pula parking d.o.o., Prilaz kralja Salamona 4, 52100 Pula.

»

Dnevnu parkirališnu kartu (DPK) možete platiti na blagajni tvrtke Pula parking d.o.o. Prilaz kralja Salamona 4, 52100 Pula,  PON - SUB od 07:00-20:00 sati, kao i na svim poštama i bankama, kioscima Tiska i Inovina, te aplikacijama Paydo i Aircash.

»

a) Za fizičku osobu: osobna iskaznica (adresa u zoni naplate) i prometna dozvola (isti vlasnik na oba dokumenta)

b) Za pravnu osobu: dokaz o adresi poslovnog prostora tj. da je firma registrirana na području zone naplate (vlasnički list, ugovor o najmu poslovnog prostora, izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda) i prometna dozvola.

Napomena: Fizička i pravna osoba pri izdavanju PPK-a moraju podmiriti sva svoja dugovanja prema organizatoru parkiranja.

Pitanja - pauk

»

Vlasnik ili korisnik vozila plaća 50 % od naknade za premještanje vozila radi troškova dolaska vozila "pauk" kada je vozilo "pauk" došlo na mjesto prekršaja te je izdan nalog MUP-a ili Prometnog redarstva za premještanje vozila, sve dok "pauk" ne napusti mjesto prekršaja. Nakon što specijalno vozilo "pauk" napusti mjesto prekršaja s podignutim vozilom, računa se ukupna naknada za premještanje vozila u iznosu od 300,00 kn.

Pored troška "pauka" plaća se i kazna za počinjeni prekršaj izdavatelju naloga za premještanje vozila. ( MUP ili Prometno redarstvo Grada Pule)

Plaćanje putem mobilnih aplikacija

Bmove

Mobilna i web aplikacija koja omogućava brzo i jednostavno plaćanje parkinga, bez dodatnih troškova.

Aircash

Jednostavna, sigurna i trenutačna uplata novca bez naknade.

App